Om oss

Signal- og Teleteknikernes Forening er en landsomfattende forening som organiserer tilsatte innen fagområdene Signal- og IT/Tele ved Bane NOR.

STF er i likhet med YS og Delta – en partipolitisk uavhengig organisasjon. Ingen del av kontingenten går til å støtte politiske partier.

STF har gjennom sitt medlemskap i Delta/YS-Stat forhandlingsrett med Bane NOR.

STF har skolering av tillitsvalgte som en prioritert oppgave. Ulike typer kurs avholdes både i regi av STF, Delta, og YS-U.

STF har gjennom Delta/YS avtale om ulike forsikrings- og banktjenester i Gjensidige Nor som er meget gunstige. Deltagelse i forsikringsordningene er frivillig.

STF har egen begravelseskasse som yter bidrag til medlemmer og deres husstand ved dødsfall. Utbetaling er for tiden kr. 15.000.

STF prøver å holde kontingenten på et lavest mulig nivå, og er for tiden kr. 450,- pr. mnd som inkluderer begravelseskassen på kr 10,-. For lærlinger er medlemskapet gratis.

Historien

Den 9 juni 1955 kl.1900 møtte 17 representanter fra stillverksavdelingen i Drammen og Oslo distrikt til et møte i Drammen for å stifte sin egen forening. Navnet ble foreløpig fastsatt til ”Sikringsteknikernes forening ved NSB”, og det ble søkt om medlemskap i Statstjenestemannsforbundet.

Det hadde før dette møte vært gjort forsøk på å bli medlem i Norsk Elektriker og Kraftstasjonsforbund eller som egen organisasjon i NJF, men etter LO’s lover lot dette seg ikke gjøre.

1.juli 1955 ble forening opptatt som medlem av Statstjenestemannforbund Delta. Først i 1991 ble navnet forandret, til Signal- og Teleteknikernes forening, etter at Landsmøtet i 1989 hadde vedtatt også å ta opp medlemmer innen Svakstrømavdelingen