Landsstyret 2018-2019

LEDER TOR RAYMOND HALVORSEN 917 75 967 leder@signalogtele.no
NESTLEDER SVERRE OLAV KJENNSMO 916 59 116 kjesve@banenor.no
SEKRETÆR CARL WERNER GJØSUND 916 66 130 gjka@banenor.no
KASSERER MAGNE HØYENDAHL 916 71 565 magne.hoyendahl@signalogtele.no
KURSANSVARLIG KJETIL JOHNSRUD 916 71 106 kjetil.johnsrud@banenor.no

OMRÅDE ØST

LEDER KJETIL JOHNSRUD 916 71 106 kjetil.johnsrud@banenor.no
  KJETIL BIGSETH 916 59 252 kjetil.bigset@banenor.no

OMRÅDE SØR

 

LEDER EGIL JOHNANSEN 916 52 862 egil.johansen@banenor.no
  TOR JØRGEN KLEVAR 479 03 519 tor.jorgen.klevar@banenor.no
  KNUT ØYVIND TVEITA 916 57 292 knut.oyvind.tveita@banenor.no

OMRÅDE OSLOKORRIDOREN

LEDER BEN TOLLEFSEN 916 57 653 Ben.tollefsen@banenor.no
  JØRGEN NYGÅRD 400 27 569 jorgen.nygard@banenor.no
  JONNY SLAABRAATEN 916 59 122 jonny.slaatbraaten@banenor.no
  FREDRIK ALMENNINGEN 454 72 340 fredrik.almenningen@banenor.no

OMRÅDE VEST

LEDER ESPEN ROSNES 916 78 246

espen.rosnes@banenor.no

  THOMAS G FRYDENLUND 958 10 753 thomas.grostad.frydenlund@banenor.no

OMRÅDE NORD

LEDER ROBERT FREDRIKSEN 922 19 204 robert.fredriksen@banenor.no

BANESERVICE

LEDER MADS DAMMEN 916 56 657 mda@baneservice.no

SIGNALTJENESTER

  ROLF ARNE NEDERBERG 916 57 658 nedrol@banenor.no

NORSK JERNBANESKOLE

  KLAS AARLID 916 71 101 klas.aarlid@jernbnedirektoratet.no

FELDRIFT NORD

  JOSTEIN RANØYEN 916 59 190 jostein.ranoyen@banenor.no

FELDRIFT ØST

  KENNETH STRAND 916 57 207 kenneth.strand@banenor.no

FELTDRIFT VEST

  STIAN HINDENES 474 52 483 stian.hindenes@banenor.no