Innmeldingsskjema for Signal- og Teleteknikerenes forening

Du kan melde deg inn ved å fylle ut dette skjemaet eller ved å laste ned og fylle ut skjemaet. - Skjema.

Personalia


Arbeidsforhold
AvdelingFamilie
Opplysninger til begravelseskasse.
Nærmeste pårørende: Ektefelle / Samboer / Foreldre / Barn osv. (Minst én må oppgis.)
Annet
  • Det bekreftes at ovennevnte opplysninger er korrekte.
  • Jeg gir herved også Signal- og Teleteknikerenes forening fullmakt til å trekke/heve den foreningskontigent som til enhver tid gjelder.
  • Den årlige medlemskontingenten vedtas hvert år av årsmøtet.
  • For å være medlem må kontingenten betales.
  • Ved utelatelse av betaling frafaller medlemsrettighetene.
  • Ved eventuell utmelding skal dette meddeles skriftlig.