Delta Fellesrådet

Delta ved BaneNOR – Fellesrådet skal samordne spørsmål av økonomisk, faglig, sosial og kulturell art som hører inn under organisasjonenes og Deltas interesseområde og føre forhandlinger overfor BaneNOR.

Samtlige organisasjoner med medlemmer i BaneNOR som er tilsluttet Delta skal være tilsluttet Delta ved BaneNOR – Fellesrådet.

Delta ved BaneNOR – Fellesrådet består av to representanter fra hver av de tilsluttede organisasjoner.

Delta ved BaneNOR – Fellesrådet består av (se link til venstre)

  • STF – Signal-og Teleteknikernes Forening
  • NTF – Norsk Toglederforening
  • Delta Jernbane

Styret 2017

LEDER JENS HEIBERG 938 49 871 heiberg.jens@togleder.no NTF
NESTLEDER TOR RAYMOND HALVORSEN 917 75 967 leder@signalogtele.no STF
SEKRETÆR FREDRIK SMEBY 417 65 353 fredrik@togleder.no NTF
KASSERER MAGNE HØYENDAHL 916 71 565 magne.hoyendahl@signalogtele.no STF
STYREMEDLEM METTE ELLEFSEN 982 55 807 mette.ellefsen@banenor.no DJ
STYREMEDLEM BÅRD JOHNSEN 414 76 086 bard@togleder.no NTF
STYREMEDLEM CARL WERNER GJØSUND 916 66 130 gjka@banenor.no STF
STYREMEDLEM       DJ
STYREMEDLEM SVERRE KJENNSMO 916 59 116 kjesve@banenor.no STF

Vedtekter Fellesrådet