Mekling

Tiden frem til mekling.

Natt til 12 januar ble det brudd i forhandlingene mellom YS og Spekter. Saken ender nå opp hos Riksmekleren 26.02.18

Man kan følge meklingen på Riksmekleren.no.

 

Streik.

 

Dersom partene ikke kommer til enighet i meklingen, så vil dette føre til streik i Bane NOR.

Streik er noe vi selvfølgelig håper å unngå, men det er klart at det er et naturlig pressmiddel for å komme til enighet i forhandlingene.

Mange Bane NOR ansatte går i en operativ tjeneste hvilket betyr at tas disse ut i streik så kan dette få store konsekvenser for jernbanedriften.

 

Under og i forkant av en streik kan det dukke opp mange spørsmål, men Delta har på sin hjemmeside utarbeidet mange informative sider rundt dette tema. Dere kan finne info om Streik som et virkemiddel på Delta.no.

 

Spørsmål.

Det kan være mange som etterlyser informasjon rundt temaet streik. Derfor er det viktig at man tar en titt på Delta sine hjemmesider. Det er klart at det er viktig for oss å gi ut grundig og konkret informasjon på hvorfor vi streiker i forkant av en eventuell streik.

Det er viktig at hvert enkelt medlem logger seg inn på min side på Delta.no, for å kunne gi korrekt personinformasjon og i tillegg vil man få tilgang til ytteligere informasjon.

 

Nyttige Linker.

Når Delta er i Streik på din arbeidsplass.

Når andre på din arbeidsplass er i streik.