Overenskomst forhandlingene.

Overenskomst forhandlingene.

På torsdag den 14.desember var det forhandlingsmøte mellom oss i Delta og Bane NOR om B-delsoverenskomst.

Etter kort bistand fra sentrale parter konkluderte Delta og Bane NOR samler at det ikke var mulig å komme til enighet, og at forhandlingene går videre til fase 3 mellom YS-Spekter og Spekter.

 

Dette betyr at forhandlingene vil følge det samme løpet som de øvrige foreningene i Bane NOR som er i fase 3 allerede. Fase 3-forhandlinger er planlagt å starte i begynnelsen av januar. Vil komme med mere info når dette foreligger.

 

I fase 3 er det formelt YS Spekter som forhandler med Spekter om overenskomst, men Deltas tillitsvalgte i Bane NOR vil naturligvis også delta.