Pensjon

Ny pensjonsordning i Bane NOR.

Det har blitt forhandlet frem en ny pensjonsordning i Bane NOR og ansatte kan nå gjøre et valg mellom SPK og en ITP ordning.

De som ble ansatt etter 01.01.17 i Bane NOR er allerde inne i ITP ordningen.

Valg av leverandør er enda ikke fastsatt.

Alle ansatte skal ha fått tilgang til en pensjonsportal hvor det er gjort beregninger utifra gammel SPK og ITP ordningen. Portalen henter lønnsdata som er registret i SPK.

Det blir holdt informasjonsmøter fra Bane NOR rundt om i landet og her anbefales det at de ansatte melder seg på. Møtested og dato opplyses på intranettet til Bane NOR.

 

Lenke til Presentasjonen fra infomøtene.

Lenke til Statens pensjonskasse.

Lenke til NAV. 

Lenke til Min Pensjon.no