Forhandlingsutvalget i Delta Fellesrådet

Lønnsoppgjøret 2018

Lønnsoppgjøret  2018 pågår for Delta sine medlemmer. Vi er opptatt av å sikre medlemmene et godt lønnsoppgjør