Bane NOR

Enighet i Lønnsoppgjøret 2018

Delta Fellesrådet kom til enighet med Bane NOR om en revidert B-del overenskomst for våre medlemmer.

Onsdag 09.05 ble protokollen fra forhandlingene signert.

Under forhandlingene ble partene enige om at det er utfordringer knyttet til å rekruttere og beholde viktig kompetanse innen området signal/tele.

I den forbindelse ble partene enige om å nedsette et partssammensatt utvalg som skal se på dette. En del av arbeidet vil å vurdere nåværende godtgjørelse til de ulike gruppene. 

 
(Bilde fra venstre: Bane NOR Lars Kåre Smith og fra Delta Fellesrådet Jens Heiberg.)