styret

Det nye Styret.

Landsmøte 2018 ble avholdt før påske og hvor det møtte 20 stemmeberettigede.

Det nye styret består av:

Leder: Tor Raymond Halvorsen

Styremedlem: Magne Høyendahl
Styremedlem: Karl Werner Gjøsund
Styremedlem: Sverre Olav Kjensmo
Styremedlem: Cato Sagen
Styremedlem: Kjetil Johnsrud
Styremedlem: Svein Veel

1.varamedlem: Knut Øivind Ø. Tveita
2.varamedlem: Mads Dammen
3.varamedlem: Halvor Klette

 

Det nye styret holder sitt første styremøte Fredag den 13.04. Styret vil da konstituere seg.