Streik

Det er varslet om streik i Bane NOR.

Meklingen om en ny overenskomst er satt til mandag 26.02 med frist til midnatt. 

Om man ikke skulle komme til enighet blir 33 av Delta`s medlemmer i Bane NOR fordelt på oss, Norsk Togleder Forening og Delta Jernbane tatt ut i streik fra Tirsdag 27.02.

Det ble i dag sent ut varsel om plassfratredelse for disse 33 Delta medlemmene som er fordelt på Oslo (21 medlemmer), Hamar (10 medlemmer) og  Elverum (2 medlemmer).

På Delta sine hjemmeside så er det også lagt ut en artikkel om dette.

delta.no/delta-varsler-streik-for-medlemmer-i-bane-nor-fra-tirsdag-27.februar

(Bildet viser YS Spekter-leder og 1. nestleder i Delta, Lizzie Ruud Thorkildsen som er klar for Bane NOR-mekling 26. februar.  Bildet er fra Akasia-streiken i 2017)