Signalanlegg

 

Signal- og Teleteknikernes Forening er en landsomfattende forening som organiserer tilsatte innen fagområdene Signal- og IT/Tele ved Bane NOR og BaneService.
 

Landsmøte STF 2019

Signal og teletekinkernes forening logo

Signal og teleteknikernes forening ønsker alle sine medlemmer velkommen til STF sitt Landsmøte, det avholdes 9.mars 2019 klokken 15:00 i Drammen.

Priser på Hotell vil bli publisert sammen med påmelding og det er kursansvarlig som vil bestille alle rom til arrangementet. Vi møtes på Comfort Hotell Union Brygge.

Pensjon

Ny pensjonsordning i Bane NOR.

Det har blitt forhandlet frem en ny pensjonsordning i Bane NOR og ansatte kan nå gjøre et valg mellom SPK og en ITP ordning.

De som ble ansatt etter 01.01.17 i Bane NOR er allerde inne i ITP ordningen.

Valg av leverandør er enda ikke fastsatt.

Alle ansatte skal ha fått tilgang til en pensjonsportal hvor det er gjort beregninger utifra gammel SPK og ITP ordningen. Portalen henter lønnsdata som er registret i SPK.

Bane NOR

Enighet i Lønnsoppgjøret 2018

Delta Fellesrådet kom til enighet med Bane NOR om en revidert B-del overenskomst for våre medlemmer.

Onsdag 09.05 ble protokollen fra forhandlingene signert.

Under forhandlingene ble partene enige om at det er utfordringer knyttet til å rekruttere og beholde viktig kompetanse innen området signal/tele.

I den forbindelse ble partene enige om å nedsette et partssammensatt utvalg som skal se på dette. En del av arbeidet vil å vurdere nåværende godtgjørelse til de ulike gruppene. 

Forhandlingsutvalget i Delta Fellesrådet

Lønnsoppgjøret 2018

Lønnsoppgjøret  2018 pågår for Delta sine medlemmer. Vi er opptatt av å sikre medlemmene et godt lønnsoppgjør

styret

Det nye Styret.

Landsmøte 2018 ble avholdt før påske og hvor det møtte 20 stemmeberettigede.

Det nye styret består av:

Leder: Tor Raymond Halvorsen

Landsmøte 2018

Landsstyremøte 2018

Årets landsstyremøte er i gang på Hamar.

I denne forbindelse har vi fått besøk av Sveinung Berger fra Delta som har en gjennomgang av forhandlingssystemet i Spekter, litt om tillitsvalgtes rettigheter etter hovedavtalen i Spekter og hvordan tillitsvalgte skal forholde seg under lokale forhandlinger. 

Streik

Det er varslet om streik i Bane NOR.

Meklingen om en ny overenskomst er satt til mandag 26.02 med frist til midnatt. 

Om man ikke skulle komme til enighet blir 33 av Delta`s medlemmer i Bane NOR fordelt på oss, Norsk Togleder Forening og Delta Jernbane tatt ut i streik fra Tirsdag 27.02.

Det ble i dag sent ut varsel om plassfratredelse for disse 33 Delta medlemmene som er fordelt på Oslo (21 medlemmer), Hamar (10 medlemmer) og  Elverum (2 medlemmer).

På Delta sine hjemmeside så er det også lagt ut en artikkel om dette.

Landsmøte 2018

Ny kunngjøring av Landsmøte 2018

KUNNGJØRING FOR

SIGNAL-OG TELETEKNIKKERNES FORENING

 

Mekling

Tiden frem til mekling.

Natt til 12 januar ble det brudd i forhandlingene mellom YS og Spekter. Saken ender nå opp hos Riksmekleren 26.02.18

Man kan følge meklingen på Riksmekleren.no.