Signalanlegg

 

Signal- og Teleteknikernes Forening er en landsomfattende forening som organiserer tilsatte innen fagområdene Signal- og IT/Tele ved Bane NOR og BaneService.
 

Bane NOR

Enighet i Lønnsoppgjøret 2018

Delta Fellesrådet kom til enighet med Bane NOR om en revidert B-del overenskomst for våre medlemmer.

Onsdag 09.05 ble protokollen fra forhandlingene signert.

Under forhandlingene ble partene enige om at det er utfordringer knyttet til å rekruttere og beholde viktig kompetanse innen området signal/tele.

I den forbindelse ble partene enige om å nedsette et partssammensatt utvalg som skal se på dette. En del av arbeidet vil å vurdere nåværende godtgjørelse til de ulike gruppene. 

Forhandlingsutvalget i Delta Fellesrådet

Lønnsoppgjøret 2018

Lønnsoppgjøret  2018 pågår for Delta sine medlemmer. Vi er opptatt av å sikre medlemmene et godt lønnsoppgjør

styret

Det nye Styret.

Landsmøte 2018 ble avholdt før påske og hvor det møtte 20 stemmeberettigede.

Det nye styret består av:

Leder: Tor Raymond Halvorsen

Landsmøte 2018

Landsstyremøte 2018

Årets landsstyremøte er i gang på Hamar.

I denne forbindelse har vi fått besøk av Sveinung Berger fra Delta som har en gjennomgang av forhandlingssystemet i Spekter, litt om tillitsvalgtes rettigheter etter hovedavtalen i Spekter og hvordan tillitsvalgte skal forholde seg under lokale forhandlinger. 

Streik

Det er varslet om streik i Bane NOR.

Meklingen om en ny overenskomst er satt til mandag 26.02 med frist til midnatt. 

Om man ikke skulle komme til enighet blir 33 av Delta`s medlemmer i Bane NOR fordelt på oss, Norsk Togleder Forening og Delta Jernbane tatt ut i streik fra Tirsdag 27.02.

Det ble i dag sent ut varsel om plassfratredelse for disse 33 Delta medlemmene som er fordelt på Oslo (21 medlemmer), Hamar (10 medlemmer) og  Elverum (2 medlemmer).

På Delta sine hjemmeside så er det også lagt ut en artikkel om dette.

Landsmøte 2018

Ny kunngjøring av Landsmøte 2018

KUNNGJØRING FOR

SIGNAL-OG TELETEKNIKKERNES FORENING

 

Mekling

Tiden frem til mekling.

Natt til 12 januar ble det brudd i forhandlingene mellom YS og Spekter. Saken ender nå opp hos Riksmekleren 26.02.18

Man kan følge meklingen på Riksmekleren.no.

 

avlyst

Landsmøte 2018 og Landsstyremøte er Avlyst. Ny Dato kommer

Hei.

I forbindelse med at vi skal til mekling den 26.02.2018 ser vi oss nødt til å avlyse det nåværende planlagte landsstyremøte og Landsmøte.

Vi kommer tilbake med ny dato så fort denne foreligger.

 

Fase 3 Forhandlinger

Brudd i fase 3-forhandlingene.

Etter å ha forhandlet onsdag og torsdag med Spekter om overenskomst i Bane NOR konstaterte partene at det ikke var mulig å komme til enighet.

 

Det ble brudd i forhandlingene klokka 0.45 den 12.1

 

Dette betyr at det blir mekling om saken inne rimelig tid, og dersom partene heller ikke blir enige der vil det medføre streik i Bane NOR.

 

Kunngjøring

Landsmøte 2018

KUNNGJØRING FOR

SIGNAL-OG TELETEKNIKKERNES FORENING