Signalanlegg

 

Signal- og Teleteknikernes Forening er en landsomfattende forening som organiserer tilsatte innen fagområdene Signal- og IT/Tele ved Bane NOR og BaneService.
 

Landsmøte 2018

Landsstyremøte 2018

Årets landsstyremøte er i gang på Hamar.

I denne forbindelse har vi fått besøk av Sveinung Berger fra Delta som har en gjennomgang av forhandlingssystemet i Spekter, litt om tillitsvalgtes rettigheter etter hovedavtalen i Spekter og hvordan tillitsvalgte skal forholde seg under lokale forhandlinger. 

Streik

Det er varslet om streik i Bane NOR.

Meklingen om en ny overenskomst er satt til mandag 26.02 med frist til midnatt. 

Om man ikke skulle komme til enighet blir 33 av Delta`s medlemmer i Bane NOR fordelt på oss, Norsk Togleder Forening og Delta Jernbane tatt ut i streik fra Tirsdag 27.02.

Det ble i dag sent ut varsel om plassfratredelse for disse 33 Delta medlemmene som er fordelt på Oslo (21 medlemmer), Hamar (10 medlemmer) og  Elverum (2 medlemmer).

På Delta sine hjemmeside så er det også lagt ut en artikkel om dette.

Landsmøte 2018

Ny kunngjøring av Landsmøte 2018

KUNNGJØRING FOR

SIGNAL-OG TELETEKNIKKERNES FORENING

 

Mekling

Tiden frem til mekling.

Natt til 12 januar ble det brudd i forhandlingene mellom YS og Spekter. Saken ender nå opp hos Riksmekleren 26.02.18

Man kan følge meklingen på Riksmekleren.no.

 

avlyst

Landsmøte 2018 og Landsstyremøte er Avlyst. Ny Dato kommer

Hei.

I forbindelse med at vi skal til mekling den 26.02.2018 ser vi oss nødt til å avlyse det nåværende planlagte landsstyremøte og Landsmøte.

Vi kommer tilbake med ny dato så fort denne foreligger.

 

Fase 3 Forhandlinger

Brudd i fase 3-forhandlingene.

Etter å ha forhandlet onsdag og torsdag med Spekter om overenskomst i Bane NOR konstaterte partene at det ikke var mulig å komme til enighet.

 

Det ble brudd i forhandlingene klokka 0.45 den 12.1

 

Dette betyr at det blir mekling om saken inne rimelig tid, og dersom partene heller ikke blir enige der vil det medføre streik i Bane NOR.

 

Kunngjøring

Landsmøte 2018

KUNNGJØRING FOR

SIGNAL-OG TELETEKNIKKERNES FORENING

 

Fase 3 Forhandlinger

Start av Fase 3 forhandlinger.

I morgen går start skuddet for fase 3 forhandlingene om en ny B-del overenskomst mellom Delta og Bane NOR.

Forhandlingene vil foregår i Spekter sine lokaler i Oslo.

 

 

Overenskomst forhandlingene.

Overenskomst forhandlingene.

På torsdag den 14.desember var det forhandlingsmøte mellom oss i Delta og Bane NOR om B-delsoverenskomst.

Etter kort bistand fra sentrale parter konkluderte Delta og Bane NOR samler at det ikke var mulig å komme til enighet, og at forhandlingene går videre til fase 3 mellom YS-Spekter og Spekter.

 

Landsmøte 2018

Landsmøte 2018

 

Neste års landsmøte vil bli avholdt på First Hotel Victoria på Hamar.

Dato for landsmøte er Lørdag den 03.mars 2018 kl 16:00.

Info om påmelding vil komme senere.

Vel Møtt.